Home Automation Predajnici

Home Automation predajnici mogu biti bežični prekidači, senzori pokreta ili svetla, senzori koji reaguju na otvaranje i zatvaranje prozora ili vrata i daljinski upravljači. Njima možete kontrolisati bilo koji električni uređaj povezan na Home Automation prijemnik. Zajedničko im je da njihova instalacija ne zahteva razvlačenje novih instalacija, bušenje i štemovanje zidova, niti rad sa visokim naponom.

Vaše uredjaje možete kontrolisati i preko interneta pomoći TellDus TellStick-a, a ako želite i SMS funkcionalost dodajte i Dovado PRO AC router. Za kontrolu vaših električnih uredjaja preko iPad-a, iPhone-a ili Android smart telefona/tablet računara , koristite ICS-1000 ili ICS-2000.

Daljinski prekidač za svetlo

Prekidači Beograd

Vrh strane