Home Automation Dimeri

Home Automation dimeri su iz grupe prijemnika koji Vam omogućuju da kontrolišete (dimujete) različite vrste rasvete (Halogena, LED, CFL...) uz pomoć Home Automation predajnika. Zajedničko im je da njihova instalacija ne zahteva razvlačenje novih instalacija, bušenje i štemovanje zidova, niti rad sa visokim naponom.

Vaše uredjaje možete kontrolisati i preko interneta pomoću TellDus TellStick-a, TellStick Net-a, a ako želite i SMS funkcionalost dodajte i Dovado PRO AC router. Za kontrolu vaših električnih uredjaja preko iPad-a, iPhone-a ili Android smart telefona/tablet računara, kako u lokalu tako i udaljeno preko interneta koristite ICS-2000.

Daljinski prekidač za svetlo

Prekidači Beograd

Vrh strane